Den förväntade livslängden i Spanien 2019 var 84 år. En siffra som sjönk till 82,4 år förra året och som innebär en återgång till nivån 201,2 då den förväntade livslängden låg på 82,5 år. Det skriver tidningen Público.

Den generella trenden är att både spanjorer och andra européer lever allt längre. I snitt har den förväntade livslängden i unionen ökat med mer än två år per decennium sedan 1960. De senaste siffrorna från Eurostat visar dock att ökningen har stannat upp och till och med gått nedåt i flera medlemsländer, däribland i Spanien.

Efter Spanien kommer Bulgarien, Litauen, Polen och Rumänien, när det gäller omfattningen av nedgången. I Sverige minskade den från 83,2 år till 82,4, vilket var mest i Norden. Eurostat poängterar dock att beräkningarna bygger på att dödligheten som registrerades 2020, pandemin inkluderad, fortsätter att gälla över tid.