Den nya lagen innebär att barnens rätt att informeras stärks. De ska inte bara lyssnas på utan även få personlig och direkt information kring de administrativa och rättsliga processerna samt möjligheterna att presentera en anmälan. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Lagförslaget innebär vidare att definitionen av våld utvidgas. Brott som begås via internet ska följas upp, det ska upprättas specialistenheter inom polisen samt ett centralt informationsregister, så kallad trivsel- och skyddssamordnare på skolor ska instiftas och domare liksom åklagare ska genomgå särskild utbildning.

Unidas Podemos förslag att förbjuda minderåriga att deltaga som publik i tjurfäktningsevenemang hamnar däremot utanför lagen, på grund av brist på stöd. Likaså partiets förslag att inkludera adekvata bostadslösningar och psykosocialt stöd till vräkta familjer med minderåriga barn.

Läs mer om refomen här: https://www.sydkusten.es