Mutationen står redan för 80 procent av smittfallen i Spanien och i sex regioner, bland dem Andalusien, uppges den utgöra mer än 90 procent av de nya fallen. Frekvensen bekräftar de farhågor som funnits om att varianten är betydligt smittsammare än de tidigare. Det tillskrivs det främsta skälet till den stigande smittfrekvensen i Spanien, trots bibehållna restriktioner.

Däremot visar statistiken att antalet inlagda och svårt sjuka Covid-patienter inte är så stort som befarat, i relation till den höga frekvensen av mutationen. Visserligen stiger även beläggningen på sjukhusen i nuläget, men enligt forskare i betydligt mindre utsträckning än vad vissa befarat.