Trots svårigheterna med en del vaccinpreparat upprätthåller Spanien i dagsläget den högsta vaccinationstakten hittills, med nära 500.000 injektioner om dagen. Det innebär att fram till 19 april hade 12.853.599 doser administrerats och att 3.411.914 personer erhållit båda injektionerna, det vill säga full dos. Det senare är i sin tur fler än antalet registrerade smittfall, sedan pandemin startade.

Hälsovårdsministern Carolina Darias framhäver detta faktum som en milstolpe som innebär att myndigheterna börjar få övertaget över coronaviruset. Det rör sig dock om en relativ vändpunkt, då det verkliga antalet smittade av Covid-19 i Spanien är mångdubbelt högre än det officiella, baserat på de antikroppstester som utförts.