Den andalusiske regionalpresidenten Juanma Moreno (PP) har uttryckt bekymmer över de slopade restriktionerna i hemmen, men uppger enligt Diario Sur att Junta de Andalucía inte har befogenheter att begränsa antalet personer som samlas privat, när det inte längre råder nödläge. Hans argument motsägs dock av det faktum att regioner som Valencia fortsatt upprätthåller restriktioner i hemmen, närmare bestämt till max tio personer från som mest två hushåll.

De andalusiska regionalmyndigheterna införde liksom övriga regioner i Spanien i påskas totalt förbud att samlas andra än samboende i hemmen. Sedan dess har Moreno framträtt ett flertal gånger och annonserat olika lättnader, utan att vid något ögonblick beröra restriktionerna i hemmen. Samma sak förra veckan, när han annonserade hävandet av regionkarantänen och utegångsförbudet nattetid. Regionalpresidenten föredrog i detalj restriktionerna gällande antalet gäster på barer och restauranger, men nämnde ingenting om vad som skulle gälla fortsättningsvis i hemmen.

Verkligheten är alltså den att restriktionerna för privata sammankomster helt hävts i Andalusien. Regionalpresidenten visar sig inte enig i beslutet men skyller på det avslutade nödläget. Detta stämmer dock inte överens med det faktum att andra autonoma regioner fortsatt upprätthåller restriktioner för privata sammankomster.