Förra vårens lockdown stängde in familjerna och tvingade dem att umgås och samexistera 24 av dygnets timmar. På så vis avslöjades ett stort mörkertal av olika ätstörningar hos barn och ungdomar, som tidigare varit okända för de närstående. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Enligt anorexi- och bulimiföreningen Adaner i Málaga, har dessa psykiska störningar ökat med 40 procent under pandemin. Det är föräldrarna som upptäckt dem och många som söker hjälp befinner sig i en svår situation. Så pass att även många föräldrar behöver psykologisk hjälp. Adaner tror dock att det fortfarande finns många fler där ute som ännu inte sökt hjälp och att siffrorna kan stiga än mer, i takt med att allt mer återgår till det normala.

Enligt den regionala ätstörningsföreningen TCA Andalucía, finns i Andalusien omkring 70.000 personer med anorexi, bulimi eller andra ätstörningar. Mer än 200.000 personer är dock berörda, om även de drabbade familjerna tas med i beräkningarna.

TCA Andalucía poängterar vikten av att de sjuka får effektiv hjälp på ett tidigt stadium, då sjukdomsutvecklingen orsakar fler problem för familjerna så som separationer, skilsmässor, syskon som utvecklar andra typer av beteendestörningar, avhopp från studier, sjukskrivningar och dyra privata behandlingar.