Regionalstyret hade annonserat ännu en anmälan mot ett statligt direktiv och begärde samtidigt en preliminär blockering av restriktionerna. Så har också skett, i ett utlåtande där Audiencia Nacional finner att skadorna skulle vara omöjliga att reparera. Den ger samtidigt staten tre dagar att argumentera mot blockeringen av restriktionerna.

Utfallet innehåller värderingar som har väckt uppmärksamhet. Domarna som undertecknar beslutet kallar bland annat de överklagade restriktionerna för ”ministerns order”. De tillägger att ”utsättandet av medborgarna för skiftande åtgärder som införs på överraskande vis är en klar skymf av den juridiska rättssäkerheten”.

Enligt olika källor har det preliminära utfallet och det stora motstånd som de senaste direktiven mött, inte bara i Madrid utan i ytterligare fem autonoma regioner, föranlett hälsovårdsministern Carolina Darias att ompröva beslutet för att söka en bredare konsensus.