En stor del av de som vaccinerats de senaste dagarna har erhållit sin första dos av två medan antalet färdigvaccinerade mattats av. Antalet personer med full dos är i dagsläget 11.893.951, vilket motsvarar 25,1 procent av befolkningen. Nästa delmål är att till på måndag 14 juni ha färdigvaccinerat 15 miljoner, vilket svårligen kommer att uppnås.

Anledningen till att färdigvaccineringen inte upprätthåller beräknad takt är bristen på doser från Janssen. Det är det enda vaccinet i nuläget som endast kräver en dos, men leveranserna av detta är kraftigt försenade.

På torsdagen 10 juni steg både de ackumulerade smittsiffrorna och dödstalen i Spanien kraftigt. Detta skylldes dock släpande siffror från Katalonien, som lagts till i efterhand. Det är förklaringen till att antalet nya Covid-fall var 14.004 det senaste dygnet samt att det senaste dödstalet var på 133 personer, som till största delen alltså avlidit tidigare.