Pandemin har onekligen lämnat kraftiga demografiska spår efter sig. Dödstalet för 2020 är det högsta på det senaste seklet, endast överträffat av 1920, då spanska sjukan bidrog till att ta hela 494.540 liv. Det visar statistik från INE som presenterats i tidningen El Diario. Under fjolåret registrerades omkring 5.000 fler dödsfall än under inbördeskrigets värsta år, 1938. På den tiden var invånarantalet dock lägre än idag, så procentuellt sett var effekten lägre 2020.

Den största ökningen inträffade i mars och april, i början av pandemin. Antalet står för 57 procent av årstotalen och är drygt 78 procent högre än siffrorna för samma månader 2019. Under den andra pandemivågen märktes också en tydlig ökning, med 21 procent högre döstal i oktober och november, jämfört med samma period året före.

Den värst drabbade ålderskategorin jämfört med föregående år var 75 till 79 år, både för män (en ökning på 25 procent) och kvinnor (en ökning på 22,4 procent). Även i gruppen 85+ ökade antalet dödsfall med 20 procent. I jämförelse med dödssiffrorna för 2015, är det den åldersgrupp som drabbats värst av pandemin.

I en jämförelse mellan snittet för åren 2015 till 2019 och siffran för 2020, har dödstalen ökat i samtliga regioner. Störst ökning uppvisar Madrid (37,8 procent), Castilla-La Mancha (30,6 procent), Castilla y León (26,8 procent) och Katalonien (19,2 procent).

De provinshuvudstäder som toppar listan är Segovia, Albacete, Guadalajara, Salamanca, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Soria och Madrid. Samtliga ligger på en mellan 40- och 60-procentig ökning, jämfört med snittet för 2015-2019.