Utegångsförbudet måste godkännas av den andalusiska regionaldomstolen, då det ej längre råder nationellt nödläge. På Kanarieöarna har regionalstyret fått avslag på en liknande begäran, medan åtgärden godtagits för ett flertal kommuner i både Katalonien och Valenciaregionen.

Den andalusiska expertkommittén beslutade vid sitt ordinarie veckomöte 20 juli att varje provinsråd ska sköta ansökningarna om utegångsförbud och presentera dem för godkännande av regionaldomstolen. Riktmärket är en frekvens på mer än 1.000 smittfall per 100.000 invånare de senaste två veckorna, i kommuner med mer än 5.000 invånare. Det främsta exemplet i dagsläget är Marbella, som överskridit denna gräns de senaste dagarna. Det är dock än så länge oklart om och i så fall när utegångsförbudet återinförs.

Även om det rör sig om en skärpning av restriktionerna har Junta de Andalucía för tillfället avstått från att införa perimeterkarantäner och lockdown. Enligt normerna borde detta ske i kommuner som överskrider 1.000-gränsen, men kommuner som Marbella har påvisat att då den reella befolkningsmängden i turistkommuner är avsevärt större på sommaren, bör detta tas med i beräkningarna.

Det andalusiska hälsovårdsrådet Jesús Aguirre efterlyser i stället en mer strikt kontroll av att de gällande säkerhetsnormerna följs, speciellt inom nattlivet. Det omfattar inspektioner av diskotek och nattklubbar samt stävjande av olagliga gatufester. Dessutom förespråkar Aguirre en stängning av stränderna mellan 23.00 och 07.00 i de kustkommuner som befinner sig i nivå 2, 3 eller 4. Det omfattar större delen av Costa del Sol.