Förvirringen kring gällande normer för resa mellan Sverige och Spanien är stor. Den ökar av det faktum att olika regler gäller beroende på vilken region resenären utgår ifrån. Dessutom ändras riskklassificeringen och därmed kraven för olika områden, kontinuerligt.

EU-centret för kontroll av pandemin ECDC klassificerar smittrisken i olika områden regionalt och kartan uppdateras varje vecka. Sedan uppdateringen 26 juli befinner sig hela Sverige utom Stockholmsregionen i låg (grön) smittrisk. Stockholm befinner sig i mellanrisk (gul), vilket innebär obligatoriskt Covid-intyg vid resa till andra EU-länder. Det vill säga att den som är hemmahörande i Stockholmsregionen måste kunna uppvisa antingen vaccinpass, negativt PCR-test eller intyg på att vederbörande genomgått Covid-19. De som däremot kommer från ett område som är i låg smittrisk behöver endast fylla i hälsointyget till Spanien SpTH.

Spanien å sin sida befinner sig nästan i sin helhet i extrem smittrisk (mörkröd), med undantag av Castilla-La Mancha, Murcia och Kanarieöarna, som är i hög smittrisk (röd). Paradoxalt nog råder inga intygskrav från Spanien till Sverige, men väl alltså i dagsläget för stockholmare som reser åt andra hållet.

De senaste dagarna uppges ett flertal personer ha nekats ombordstigning på främst SAS-flyg från Arlanda till olika spanska destinationer, med argumentet att de saknat Covid-intyg. Andra resenärer har med brådskande verkan tvingats utföra och bekosta antigentest, trots att de inte är hemmahörande i Stockholmsregionen.

Problemet ligger i tolkningen av vad som är avreseort. Det råder skilda meningar om huruvida det är regionen där flygplatsen befinner sig som räknas, eller den från vilken resenären härstammar.

Kritiken mot flygbolagets tolkning, att det är flygplatsen som räknas och att sålunda alla passagerare som reser från Arlanda måste ha Covid-intyg, är hård. Till deras försvar ska dock sägas att även informationen från Spaniens ambassad i Stockholm har växlat. Så sent som 29 juli, på begäran om ett förtydligande, uppgav ambassaden att Covid-intyget måste uppvisas av alla som reser från Arlanda, oavsett vilken region de härstammar ifrån. Denna information ändrades senare under torsdagen av ambassaden, för att hävda att det endast är de resenärer som bor i Stockholmsregionen som måste uppvisa Covid-intyg.

Så här svarade ambassaden i Stockholm på Messenger på en konkret förfrågan på torsdagskvällen:
”According to this regulations, all Swedes is in green except Stockholm, so residents in Stockholm must present certificate to travel, If you live in Umeå you live in a green area, so you do not need certificate, regardless of the fact you are using Stockholm airport.”

De tillägger:
”Rules and regulations are quite complicated and not always easy to understand. If all travelers using Stockholm airport need to take test, the regional coding does not make sense.”

Svaret förefaller dock vara en personlig tolkning av den som skrivit. Ett argument mot den slutsatsen är det faktum att även personer som härstammar från gröna områden bevisligen tagit sig in i gult område (medelrisk för smitta), när de begivit sig till Arlanda. Rent administrativt förefaller det också vara betydligt enklare att särskilja på passagerare baserat på avreseflygplats, jämfört med varje individs ursprungliga hemort.

Motargumentet mot att dra alla över en kam är att en av grundreglerna under pandemin varit att tillåta transit genom särskilt smittdrabbade och även isolerade områden. Det har dock skett på särskilda villkor där bland annat övernattning inte varit tillåten, så det kan diskuteras om resa via Arlanda från annat område än Stockholmsregionen i alla situationer kan klassas som ren transit.

SAS står fast vid tolkningen att det är avreseflygplatsen som avgör vad som gäller och att det sålunda i dagsläget krävs Covid-intyg av samtliga passagerare, oavsett hemort. Det bekräftar Tonje Sund på SAS pressavdelning, till Sydkusten. Hon hänvisar till SAS informationssida och betonar samtidigt att ändringar kan ske med kort varsel:
https://www.flysas.com

Flygbolagens tolkning styrks av uppgifter från de spanska hälsovårdsmyndigheterna. I ett svar skriver en talesman för departementet:
"Kindly note that the region of departure of your trip has to be the region where the airport of departure is."

Ett solklart svar alltså, men stick i stäv med uppgifterna från Spaniens ambassad i Stockholm.

Situationen har föranlett en intensiv debatt på Sydkustens forum Fråga Sydkusten, där det hänvisas till ett flertal resenärer som nekats ombordstigning av SAS. Det finns vidare uppgifter om att likaså Iberia ska ha krävt Covid-intyg även av resenärer som inte bor i Stockholmsregionen.

Se tråden på Fråga SK:
https://www.sydkusten.es

Läs mer om vad som krävs för att resa in i Spanien:
https://www.sydkusten.es

Här skaffar du det obligatoriska hälsointyget till Spanien:
https://www.travel-health-control-form.com