Utfallet stöder den anmälan som presenterats av Vox, men endast efter att en av domarna ändrat sin ursprungliga ståndpunkt. Det är andra gången på kort tid som Vox vinner ett ärende i Författningsdomstolen, efter att de tidigare fått gehör för sitt åberopande att det första nationella nödläget bröt mot grundlagen.

Liksom i det tidigare fallet är utlåtandet från Författningsdomstolen till fördel för Vox anmälan kontroversiellt. Dels då flera av domstolens nuvarande medlemmar borde ha bytts ut för tre år sedan och dels då Vox anklagas för dubbelmoral. I det första fallet överklagade partiet ett nödläge som de själva till en början röstade för och i det senaste framhäver talmannen i parlamentet Meritxell Batet (PSOE) att Vox fyra dagar innan nödläget utlystes själva åberopade att parlamentet skulle upphöra med sin verksamhet. Detta då partiets generalsekreterare Javier Ortega-Smith just hade bekräftats vara smittad av Covid-19.

Författningsdomstolens argument för att pricka parlamentet är att det utgör en fundamental del av statsapparaten som måste fortsätta verka till varje pris. De som röstade emot anmälan finner att åtgärden vidtogs av sanitära skäl och att stängningen varken var total och varade mindre än en månad.