Beslutet omfattar de personer som vaccinerats med preparatet från Pfizer eller Moderna och fattas endast en dag efter att Europeiska läkemedelsagenturen EMA öppnat dörren för en tilläggsdos för alla över 18 år. Denna ska dock administreras tidigast sex månader efter den senaste sprutan. Den tredje dosen kommer därmed att sammanfalla med vaccineringsprogrammet mot säsongsinfluensan, som startar i mitten av oktober med samma målgrupp.

Hittills har en tredje dos endast utdelats till personer med försvagat immunförsvar och beslutet att nu erbjuda det till alla färdigvaccinerade över 70 år är inte enhälligt. Enligt El País röstade tolv autonoma områden för förslaget, fem lade ned sina röster och Madrid samt Galicien röstade emot.