Den 31 december förra året nåddes en preliminär överenskommelse som innebar att Gibraltar skulle behandlas som Schengenområde och att det därmed skulle inte skulle upprätthållas passkontroller vid gränsen. Däremot måste frågan om tullinspektionerna fortfarande specificeras. Överenskommelsen väntades bli undertecknad i år, men den är nu i fara på grund av de brittiska myndigheternas ovilja att respektera delar av avtalet med EU för Storbritanniens utträde ur unionen.

Det är främst avtalet om gränsen vid Nordirland som den brittiska regeringen hotat med att inte respektera. Nu pågår förhandlingar i frågan med EU, men risken är stor att konflikten förvärras. Det sätter i sin tur på spel det preliminära avtalet om gränskontrollerna vid Gibraltar.

Den spanske utrikesministern José Manuel Albares har träffat lokala representanter för området Campo de Gibraltar, från vilket mer än 10.000 personer regelbundet pendlar in och ut ur den brittiska kolonin för att arbeta. Albares uppger att ”i utgångsläget” borde krisen mellan EU och Storbritannien inte påverka de redan avtalade villkoren för klippan.