Det är resultatet av ett utfall i Författningsdomstolen, som i juli fann att nödläget inte var den korrekta juridiska ramen för att utlysa lockdown, utan det skulle ha krävts undantagstillstånd istället. Därmed saknar de 1.142.127 böter som utfärdades av dessa skäl mellan 14 mars och 21 juni 2020 juridisk grund. Regeringen har nu beslutat att de olika statliga delegationerna ska åta sig att betala tillbaks alla böter som drivits in, utan att de drabbade behöver presentera någon individuell reklamation.

Författningsdomstolen granskar fortfarande vad som gäller för det andra nationella nödläget, som gällde mellan 25 oktober 2020 och 9 juni 2021. Under denna period utfärdades 220.296 böter för förseelser som gick mot restriktionerna, men det är möjligt att även dessa straff ogiltigförklaras.