Händelsen inträffade vid niotiden på morgonen och både lokalpolis och naturexperter kallades snabbt till platsen. Några enstaka fåglar var vid liv, men kunde inte flyga och blev omhändertagna.

Myndigheterna utreder händelsen. Den främsta hypotesen är att fåglarna drabbats av en elchock under flygning. Teorin är att en eller ett par fåglar vidrört en högspänningsledning och att stararna flög så tätt att elstöten nådde hela flocken.