Pandemistatistiken i Spanien är i dagsläget förödande. De senaste veckorna har landet gått från att ha den lägsta smittfrekvensen i Europa till den högsta och ännu syns inga verkliga tecken på en avmattning. Visserligen har smittfrekvensen räknat på sju dagar sjunkit nästan i nivå med den över två veckor, men ännu så pass beskedligt att det till sin helhet kan tillskrivas att antalet utförda tester minskat de senaste dagarna. Detta då en majoritet av de autonoma regionerna försöker lindra trycket på primärvården och sålunda har sett över sina rutiner och ber misstänkt smittade med lindriga symtom att hålla sig hemma.

En smittfrekvens på nästan 3.000 fall är liktydigt med att tre procent av befolkningen smittats av Covid-19 de senaste två veckorna. Den siffran är samtidigt av allt att döma kraftigt i underkant, på grund av svårigheten att bli testad samt att en majoritet i dagsläget är asymtomatiska. Dessutom är den officiella smittfrekvensen i regioner som Navarra på hela 7.101 fall och i Baskien på 6.184. Upp till 90 procent av de nya smittfallen i dagsläget beräknas ha orsakats av omikron, en variant som förefaller mindre aggressiv än delta, men som är desto mer smittsam.

Experter varnar för riskerna att underskatta faran med omikron, när det redan talas om att Covid-19 är på väg att förvandlas till en av många säsongsinfluensor. Antalet inlagda Covid-patienter fortsätter att öka och kommer sannolikt att göra det ytterligare en tid, även efter att smittkurvan börjat sjunka. På måndagen 10 januari var 16.496 personer inlagda för Covid-19 i Spanien, av vilka 2.200 vårdas på intensiven. Det senare motsvarar nu 23,58 procent av de befintliga bäddarna på IVA, med stora skillnader mellan olika autonoma regioner. I Katalonien är Covid-beläggningen på IVA på hela 44 procent.

Den explosiva smittspridningen speglas inte minst av andelen positiva resultat på utförda smittester. Den har sprungit iväg till 37,12 procent, vilket är ljusår från de fem procent som enligt världshälsoorganisationen WHO inte bör överstigas om smittan ska vara under kontroll.

Mest dramatiska är dödstalen. Även om andelen avlidna sjunkit avsevärt jämfört med tidigare perioder i pandemin ökar dödstalen åter i den sjätte vågen. Under helgen registrerades 202 nya dödsfall, vilket innebär att den totala dödssiffran nu är uppe i 90.136 personer.