Spanien registrerade det senaste dygnet 134.942 nya fall av Covid-19 och 247 nya dödsfall. Det är svindlande siffror, men samtidigt uppger flera regioner att de ser tendenser till en avmattning. Det gäller inte minst Andalusien, där smittfrekvensen det senaste dygnet till och med sjunkit med drygt 37 punkter, till 1.610 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. Det är den lägsta siffran i Spanien och i princip hälften så högt som riksgenomsnittet, som är uppe i 3.042.

Experterna tvistar om huruvida smittkurvan kommer att börja plana ut under de närmaste veckorna eller om den kommer att bestå in i februari också. De mest pessimistiska pekar på en fortsatt uppgång, på grund av myndigheternas generella ovilja att införa nya restriktioner.

En siffra som skulle kunna antyda början till en avmattning är att smittfrekvensen de senaste sju veckorna, för första gången i den sjätte vågen är lägre än räknat de senaste två veckorna. Över sju dagar låg den 11 januari på 1.462 smittfall, per 100.000 invånare, vilket är mindre än hälften av de 3.042 som smittats över 14 dagar. Detta skulle normalt tyda på att smittfrekvensen är på väg ned, men det kan i det här fallet skyllas att det nu utförs färre tester i Spanien, för att avlasta den extremt ansträngda primärvården.

Det som är odiskutabelt är att dödstalen stiger bekymmersamt på flera håll. De 247 dödsfall som registrerats det senaste dygnet i Spanien är en kraftig uppgång och flera områden registrerar de högsta dödstalen på flera månader. Det gäller exempelvis Andalusien, med 28 avlidna det senaste dygnet (högsta dygnssiffran på fyra månader), av vilka sju var boende i Málagaprovinsen. Det är i sin tur den högsta siffran i provinsen i den sjätte vågen.