Gränsen sänktes i mitten av december till 40 år och nu ska alla myndiga i Spanien kunna stärka sitt immunförsvar mot Covid-19. Det beslutades vid det senaste vårdmötet mellan hälsovårdsdepartementet och de autonoma regionalstyrelserna 13 januari. Precis som hittills ska vaccinationsprogrammet utvidgas successivt, i fallande åldersordning.

Spanien har hamnat på efterkälken när det gäller tilläggsvaccinet, i jämförelse med andra EU-länder. För att råda bot på detta sänks inte bara åldersribban utan dessutom minimitiden som ska ha gått sedan den den andra sprutan. Det ska nu gå att få den tredje dosen redan efter fem månader, mot tidigare sex månader.

Tilläggsdosen av vaccinet sker med preparatet från Pfizer eller Moderna, oavsett vilket personen erhållit tidigare. Det är avhängigt av vilket preparat som finns tillgängligt för tillfället och innebär att personer som vaccinerats med Pfizer kan få sin tredje dos med Moderna, och tvärtom.

I dagsläget har drygt 12,2 miljoner tilläggsdoser utdelats i Spanien, av vilka drygt åtta miljoner har varit med preparatet från Pfizer och drygt fyra miljoner med Moderna.