Redan i mars antog regeringen ett projekt som syftar till att flytta många av de statliga administrationerna från Madrid till olika autonoma regioner. Syftet är bland annat att stimulera en mer jämlik arbetsmarknad i landet.

Planerna har bland annat kritiserats av Vox, som i en interpellation ifrågasatt vad som ska ske med alla anställda och deras familjer som tvingas flytta. Skatteministern María Jesús Montero svarar att utflyttningen utgör många karriärmöjligheter för de anställda och hon garanterar att de inte kommer att missgynnas. Bland annat utlovas åtgärder som underlättar i största möjliga mån byte av ort för både de anställda och deras familjer.