Prostitutionen är ett av de mest känsliga frågorna i Spanien och den befinner sig än i dag i ett stort juridiskt vakuum. Den är varken förbjuden eller reglerad och åsikterna om hur prostitutionen ska behandlas går isär. Sedan 1930-talet har politiska grupper efterlyst ett totalt förbud, men än idag saknas en tydlig konsensus för att behandla frågan i sin helhet.

Det lagförslag som nu ska behandlas är ännu i utvecklingsstadiet och inriktar sig i första hand på att förbjuda exploateringen av prostituerade av tredje part, det vill säga koppleri.