Lagförslaget, som drivits av jämställdhetsministern Irene Montero (Unidas Podemos), syftar till att både förenkla och bredda möjligheterna för de personer som inte känner sig identifierade med det kön de fötts med och som önskar ändra sin juridiska status. Framför allt ska de inte längre behöva sjukförklara sig eller äta hormoner i minst två år, innan ansökan om könsbyte eventuellt godkänns.

Lagen föreslår att vem som helst ska kunna byta officiellt kön utan några grundkrav, från och med 16 års ålder. Det enda villkoret är att beslutet ska styrkas av den berörda personen, tre månader efter att ansökan presenterats. Mellan 14 och 16 år ska omregistrering av kön kunna ske med målsmans godkännande och redan från tolv års ålder ska det vara möjligt, men då efter domstolsutlåtande.

En annan nyhet är att även utlänningar som har uppehållstillstånd i Spanien ska kunna ändra sin könsstatus. Detta för att främst stödja de som kommer från länder där deras sexuella läggning förföljs. Jämställdhetsministern Irene Montero lovar att reformen ska vara antagen i parlamentet inom fyra månader.