Tioprocentsgränsen är en av varningsklockorna för när smittspridningen är så pass stor att den kan motivera särskilda restriktioner. Den senaste rapporten från 12 juli anger att antalet inlagda patienter med Covid-19 ökat på endast fyra dagar med 709 personer, till sammanlagt 12.789. Av dessa vårdades 501 på intensiven.

Även om inte alla smittade patienter är inlagda på grund av Covid-19 utgör smittsituationen en stor belastning för vården. Detta då samtliga som testats positivt på coronavirus måste hållas isolerade och behandlas under särskilda försiktighetsåtgärder.

Dödstalen visar vidare att pandemin långt ifrån är över. Den senaste veckan har 292 dödsfall på grund av Covid-19 rapporterats, vilket höjer den totala siffran av offer för coronapandemin i Spanien till 108.948.

Sedan i mars testas endast äldre än 60 år systematiskt, vid misstänkt smitta. Indikatorn i denna åldersgrupp har stigit successivt till senast 1.125 fall per 100.000 invånare, räknat de senaste två veckorna. För att försöka finna något positivt så har smittspridningen mattats av något, den senaste veckan.

Enligt de senaste rapporterna står varianten Omikron för samtliga fall i Spanien i dagsläget. Det är en mycket smittsam variant av coronaviruset, men den har lindrigare symtom än till exempel Delta.