Enligt den senaste enkäten, som gjorts bland 2.000 katalaner, är nu en majoritet emot självständighet, närmare bestämt 52 procent. Det är fyra procentenheter fler än i den förra enkäten och den högsta siffran sedan 2015, i inledningen av självständighetsprocessen. I den andra vågskålen anger 44 procent att de vill ha ett självständigt Katalonien, även om endast elva procent försvarar att det drivs igenom ensidigt.