Den berörda baren ligger i centrala Cádiz och har i mer än tre decennier gått under namnet ”Menoc Donald”. Det är ett exempel på de typiska ordvitsarna i området. ”Menoc Donald” skulle med slang betyda ”Mindre Donald” i motsats till ”Mac Donald”, som med samma slang skulle vara ”Mer Donald”.

Trots att verksamheten hetat ”Menoc Donald” i 34 år och att den knappast kan utgöra en konkurrens av betydelse för hamburgerjätten har McDonalds uppmanat ägarfamiljen att byta namn, för att undvika att bli stämda. Barägarna har valt att ta varningen med samma humor som när de valde namn för sin lokal och konstaterar att McDonalds tydligen känner sig hotade av deras existens. Familjebaren har nu bytt namn till ”Menoc Burger” och tvisten har givit den värdefull gratisreklam i media.