Sedan 1 september kan resenärer köpa ett kort för medeldistansresor för resten av året som kostar endast 20 euro. Vid minst 16 resor återbetalas dessutom pengarna. Problemet har varit att många med kortet bokar sittplatser på ett flertal olika avgångar fast de endast brukar en, eller ingen alls, då det inte medför någon extra kostnad. Resultatet har varit att många avgångar fullbokas, trots att det i praktiken finns många lediga stolar.

Renfe inskränkte i mitten av september antalet sittplatser som kan reserveras av varje abonnent, men det har inte löst problemet i sin helhet. Därför studeras nu andra åtgärder, som att neka abonnenten återbetalningen av kortavgiften vid otillbörligt bruk, eller till och med att dra in kortet helt och hållet. Behovet av en fungerande lösning är viktig, då erbjudandet för halvdistanståg liksom 50 procent rabatt på ett flertal AVE-linjer väntas bestå hela nästa år.

Erbjudandet som infördes i september uppges i övrigt ha varit en succé, då antalet passare under september och oktober var 20,5 procent fler än samma period 2019. De uppgick till totalt fem miljoner resenärer.