Sedan maj månad, när akutnumret trädde i kraft, har i snitt 330 personer om dygnet ringt för att få hjälp. Mer än 2.000 gånger har det föranlett jourpersonalen att varsko larmtjänsten och mer än 800 självmordsförsök uppges ha avstyrts. Det skriver El País.

Pandemin och dess konsekvenser har ökat den psykiska ohälsan, något som speglas av den kraftiga ökningen av larmsamtal från personer med självmordstankar. Det styrks inte bara av antalet som nyttjat det nya statliga akutnumret utan även av ökningen av samtal till de regionala akuttjänsterna som går via 061. Områden som Castilla-La Mancha har registrerat en ökning av larmsamtalen från självmordsbenägna mellan 2020 och 2021 med 64 procent. I Andalusien mottogs 2020 totalt 8.989 larmsamtal från personer med akuta självmordstankar, vilket var 37,6 procent fler än året före.

Det växande problemet med psykisk ohälsa har ökat kraven på större anslag för mental vård. År 2020 registrerades 3.941 självmord i Spanien, vilket är den högsta siffran hittills. Bland ungdomar mellan 15 och 29 år uppges självmord vara den näst vanligaste dödsorsaken, endast överträffad av tumörer.