Sjukdomen som tidigare endast förekom bland vissa däggdjur i tropiska länder och som fick benämningen apkoppor, fick i år en explosiv spridning bland människor. De första härdarna registrerades huvudsakligen bland sexuellt aktiva män, först i London och senare Madrid, men på några månader registrerades fall i 110 länder.

USA har med mer än 30.000 fall noterat det största antalet smittade, men Spaniens hittills 7.407 utgör den särklassigt största andelen av befolkningen, med 156 fall per miljon invånare. Det följs av Peru med 104 fall, Portugal med 91 och USA med 88.

Även om mpox inte officiellt klassas som en könssjukdom så befinns viruset sprida sig speciellt vid sexuella relationer. Symtomen är för det mesta lindriga med utslag och blåsor bland annat kring könsorganen, men av de drygt 80.000 personer som smittats i världen de senaste sex månaderna har 55 avlidit.

Världshälsoorganisationen WHO klassar nu mpox som en endemisk sjukdom, som kommer att ha vissa pikar ibland men som generellt ska kunna kontrolleras genom både vaccinering och medicinering. Det skriver El País.