Simón, som var den främste presstalesmannen under den första delen av pandemin, uppgav i en intervju i tidningen Heraldo de Aragón att man mycket snart kommer att slippa bära munskydd i kollektivtrafiken, ”eventuellt från och med nästa vecka, eller veckan därefter”. Hälsovårdsministern Carolina Darias hade också flaggat för att påbudet snart kommer att försvinna, men hade hittills undvikit att ange mer konkreta tidsperspektiv. Nu meddelar hon att efter planerad avstämning med de regionala hälsorepresentanterna bör beslutet kunna tas av regeringen 7 februari och träda i kraft närmast omedelbart.

Spanien är ett av få länder som alltjämt har påbud på munskydd, såväl i kollektivtrafiken som vid vårdcentraler och apotek. Argumenten för att behålla det har varit den fortsatt höga smittfrekvensen och det som främst bekymrar de spanska myndigheterna i dagsläget är situationen i Kina, som föranlett restriktioner vid inresa därifrån till Spanien.

Spanjorerna har vant sig under pandemin att bruka munskydd, men de senaste månaderna är det en allt större andel som ignorerar påbudet, speciellt i tunnelbanan.