Gränsen vid de spanska utposterna har varit stängd dels med anledning av coronapandemin och dels på grund av de kyliga relationerna mellan Spanien och Marocko. Den diplomatiska konflikten nådde sin kulmen 2020 när Spanien i hemlighet tog emot ledaren för den västsahariska självständighetsgruppen Polisario, Brahim Gali, för vård för Covid-19. De marockanska myndigheterna svarade med att organisera en invasion av omkring 10.000 migranter in till Ceuta.

Den 7 april förra året signerade Spanien och Marocko ett fördrag för att återupprätta och även utveckla de ömsesidiga relationerna. Det följdes upp med ett besök av den spanske regeringschefen Pedro Sánchez i Rabat, men det har tagit åtskilliga månader att få alla bitar på plats. Medan rörligheten av människor återupptogs vid gränsen till de spanska exklaverna har gods inte tillåtits korsa gränsen förrän nu.

Spanien är beroende av goda relationer med Marocko av betydligt tyngre skäl än enbart god grannsämja. De marockanska myndigheterna har en avgörande roll när det gäller att kontrollera migrationsströmmarna liksom för bekämpningen av internationell terrorism. Detta har föranlett den spanska regeringen att ställa sig på Marockos sida beträffande konflikten i Västsahara, vilket i sin tur lett till att Spaniens relationer med Algeriet istället förvärrats. Algeriet är också en strategisk partner för Spanien, som landets främsta exportör av naturgas.