”Den vita vågen” uppstod parallellt med flera andra rörelser i Spanien i protest mot nedskärningarna under finanskrisen. ”Den gröna vågen” försvarade exempelvis utbildningsväsendet. Sedan många månader demonstrerar vårdanställda i Madrid och andra regioner och nu har mobiliseringarna även återupptagits i Andalusien.

Ett flertal fackföreningar och andra organisationer som boendeföreningar hade sammankallat till demonstrationerna 25 mars. Det skedde i protest mot regionstyrets påstådda nedskärningar och privatisering av offentligvården. Bland annat uppger tidningen El Diario att en miljon patienter i Andalusien remitterades till den privata vården under 2022. Samtidigt uppges nedskärningarna i anslagen till offentligvården de senaste åren överstiga 20 miljarder euro.

Tusentals personer demonstrerade i de åtta provinshuvudstäderna och som vanligt skiljer sig beräkningarna av uppslutningen stort mellan siffrorna från sammankallarna och de från myndigheterna. Medan arrangörerrna uppger att 60.000 personer deltog i demonstrationen i Sevilla, skriver Policía Nacional ner siffran till 8.000.