Domen vinner laga kraft, efter att Högsta domstolen avslagit läkarens överklagande av det tidigare utfallet i provinsdomstolen i Pontevedra. Han befinns vid minst fyra tillfällen ha krävt ersättning av begravningsbyråer för utfärdande av dödsattest och summorna varierade mellan 30 och 100 euro per gång. Vid två tillfällen ska begravningsbyråerna ha vägrat betala, men i de två andra fallen erhöll läkaren 70 respektive 30 euro, trots att dödsattester enligt lag är kostnadsfria.

Förutom till fängelse döms läkaren att återbetala pengarna till de respektive begravningsbyråerna. Det skriver Europa Press.