Det flesta tar numera för givet att e-cigaretter bedöms som vanliga cigaretter, men detta dementeras av ett utfall av de andalusiska regionmyndigheterna. De har avslagit en anmälan från organisationen Nofumadores.org, som protesterat mot att en biograf i Granada inte vidtagit åtgärder mot gäster som brukat e-cigaretter i sina salar.

Junta de Andalucía fastställer att de gällande antirökbestämmelserna inte omfattar e-cigaretter. Det betyder inte att det är fritt fram att ”vapa”, men däremot måste lokalen uttryckligen specificera förbudet. Mot bakgrund av utfallet kräver nu Nofumadores.org att biografsektorn i Andalusien gemensamt fastställer ett förbud mot E-cigaretter i sina lokaler.