Det har länge antagits att världens äldsta dykmaskin kom från England. En koppardel från det sjunkna spanska skeppet Santa Margarita, som hittills antagits vara ett stort kokkärl, uppges dock nu vara den övre delen av en dykklocka. Om detta stämmer skulle det placera Spanien i en framstående roll i utvecklingen av dyktekniken. Det skriver El País.

Santa Margarita tillhörde den spanska koloniflottan och var ett av de skepp som sjönk under en orkan 1622. En del av denna historia inkluderar en långvarig rättslig strid mellan Spanien och den amerikanske skattsökaren Mel Fisher, som ursprungligen upptäckte skeppet. Fisher var en kontroversiell person som anklagades av de spanska myndigheterna för vrakplundring.

Den analyserade koppardelen har varit utställd i Mel Fischers museum i Florida. Det som gör detta fynd särskilt intressant är dess möjliga anknytning till en räddningsexpedition ledd av den spanska officeren Francisco Núñez Melián. Dokument från 1630 tyder på att Melián försökte återhämta den förlorade lasten med hjälp av en dykmaskin. Denna beskrivs som en dykklocka av brons som vägde 700 pund och mätte 1,21 meter i höjd och 0,91 meter i diameter.

Om forskarnas hypotes bekräftas ger det Spanien en mer framträdande roll i dykhistorien och kastar nytt ljus över de teknologiska framsteg som gjordes under 1600-talet.