Förslaget om ytterligare tre officiella spanska språk i EU-förvaltningen presenterades 17 augusti av den ställföreträdande spanska regeringen. Det var en direkt eftergift till de katalanska och baskiska nationalisterna, för att säkra socialisterna talmansposten i parlamentet. Det är dock tveksamt om förslaget vinner gehör och spanska medier uppmärksammar att Sverige är ett av de första medlemsländerna att öppet ifrågasätta initiativet.

Enligt Sveriges EU-minister Jessika Roswall kommer regeringen att utvärdera vilka budgetmässiga och operativa påverkningar ett sådant beslut skulle kunna ha. Hon påpekar även att det finns många minoritetsspråk som inte är officiella inom EU.

EU:s språkpolitik fastställdes redan 1958 och omfattar för närvarande 24 officiella språk. För att ändringen ska genomföras krävs enhällighet bland de 27 EU-länderna, vilket innebär att förslaget inte kan gå igenom om en enda medlemsstat motsätter sig det.

Som nuvarande ordförandeland i EU har Spanien lagt till denna fråga på agendan för det kommande mötet i rådet för allmänna frågor den 19 september. Målet är att hålla en debatt och eventuellt en omröstning. Det rapporterar Europa Press, efter samtal med flera diplomatiska källor som tvivlar på enhällighet bland alla 27 medlemsstater.

Det är inte bara Sverige som, enligt uppgift, oroar sig över kostnaderna och de eventuella konsekvenser det skulle kunna ha i förhållande till andra EU:s minoritetsspråk.