Kravet på ett särskilt tillstånd, medelst examen, har mött kritik från aktivistgruppen Mezquita Catedral. Den kräver sedan 2014 att den tidigare moskén ska övergå i statlig kontroll och menar att det kontroversiella provet för guider handlar om ideologisk kontroll från kyrkans sida. Det skriver tidningen El País.

Kritiker hävdar att denna process har för avsikt att ge en vinklad och manipulativ framställning av monumentets historia och ignorera dess islamiska identitet. Flera examensdeltagare har rapporterat brist på transparens och jämlikhet i bedömningskriterierna under provet, vilket har lett till överklagande till kulturdepartementet.

Vidare ifrågasätts lagligheten i denna särskilda ackreditering, med hänsyn till den regionala lagstiftningen. Kritiken omfattar även det faktum att kyrkan begränsar guidernas möjlighet att behandla monumentets muslimska historia, då den kristna ikonografin successivt har tagit över platsen.

Det är inte första gången som biskopsämbetet i Córdoba anklagas för ideologisk indoktrinering när det gäller La Mezquita. En kritisk rapport som presenterades 2017 undertecknades av historiker från hela 36 olika universitet i tio länder. De anklagade biskopsämbetet för att ”kidnappa” det historiska minnet av det unika monumentet i Córdoba,