Enligt EU-direktiv som antagits av Spanien skulle de 151 städer i Spanien som har mer än 50.000 invånare ha etablerat så kallade ZBE-zoner från och med den 1 januari i år. Hittills är dock endast 14 zoner i drift, medan 120 kommuner fortfarande befinner sig i förberedelsestadiet. Det skriver tidningen El País.

Lågemissionszoner är områden där trafik av mer förorenande fordon begränsas för att förbättra luftkvaliteten och medborgarnas hälsa. Trots att det spanska transportdepartementet har avsatt 1,5 miljarder euro från EU:s Next Generation-fonder för att tillämpa reformerna, släpar många städer fötterna efter sig. Dessutom har vissa kommuner som styrs av Partido Popular och Vox öppet opponerat sig mot dessa zoner och till och hävt existerande restriktioner.

Ombudsmannens utredning fokuserar på städer som antingen är kraftigt försenade i sina projekt, har avbrutit påbörjade processer, eller inte ens inlett arbetet med att införa ZBE, trots att det är obligatoriskt. Bland städerna som utreds finns Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, och Córdoba.

Ombudsmannens uppgifter inkluderar att säkerställa att kommunerna följer lagen och skyddar medborgarnas rättigheter, särskilt när det gäller hälsa. Utredningen uppges inte vara ett resultat av medborgarklagomål, utan ett eget intiativ av myndigheten. Ombudsmannen har befogenhet att påminna om lagliga skyldigheter och framföra rekommendationer, medan kommunerna måste motivera eventuellt avsteg från dessa direktiv.

Transportdepartementet har å sin sida varnat kommuner som mottagit EU-medel för dessa projekt att de kan bli tvungna att återbetala anslagen, om de inte uppfyller sina åtaganden.