Seprona och åklagarmyndigheten uppges utreda totalt 37 personer kopplade till jordbruksverksamheter. De misstänks ha sugit upp 25,5 miljoner kubikmeter grundvatten utan licens och släppt ut 377.600 kilo kvävegödsel i inlandshavet.

Bilderna av stränderna vid Mar Menor i Murcia fyllda med döda fiskar upprepas regelbundet. Orsakerna till den ekologiska katastrofen och föroreningen av dessa värdefulla vatten, klassade av FN som speciellt skyddat område av betydelse för Medelhavet, är flera. Tidningen El Pais citerar miljöåklagaren i Murcia Miguel de Mata: "Överskottssalt från avsaltning, nitrater från gödsel som sipprar ner i marken och når grundvattnet samt olagliga utsläpp”.

Sedan 2009 kämpar åklagarmyndigheten för att tillämpa lagstiftningen i regionen och minska föroreningarna av Mar Menor. Den senaste aktionen i samarbete med Guardia Civil är den så kallade operationen ”Anóxica”, som avslöjat 74 olagliga brunnar som ska ha använts av totalt 37 jordbrukare för bevattning av 2.000 hektar odlingar, vars gödsel misstänks ha slutat i det känsliga inlandshavet.

Sedan en allvarlig kollaps inträffade i Mar Menor i mitten av 2016, kallad ”eutrofiering” (när en vattenmassa får en onormalt hög tillsats av oorganiska näringsämnen, huvudsakligen kväve och fosfor), vidtog åklagarmyndigheten skärpta åtgärder för att spåra de ansvariga för utsläppen. Åtalet av ett regionalråd och flera generaldirektörer uppgavs utgöra en vändpunkt, men efter fyra års utredning väntar åklagarämbetet fortfarande på att provinsdomstolen i Murcia ska påbörja rättegången.