Den senaste rapporten från hälsoinstitutet Carlos III visar att incidensen av akuta respiratoriska infektioner, bland dem Covid-19, de senaste tre veckorna har halverats till 360,6 fall per 100.000 invånare . Andalusien är därmed den fjärde regionen med lägst incidens i Spanien.

Antalet sjukhusinläggningar i Andalusien på grund av svåra akuta respiratoriska infektioner har å sin sida minskat med 60 procent under den senaste månaden. Trots den positiva utvecklingen fortsätter de regionala myndigheterna att övervaka situationen noggrant, särskilt i Sevilla- och Málagaprovinsen, de två mest befolkade, som fortfarande befinner sig i fas 1 av högfrekvensplanen.

Trots upphävandet av munskyddskravet uppmanas riskgrupper - äldre över 60 år, personer med kroniska sjukdomar och gravida kvinnor - att fortsätta använda munskydd, liksom personer med symtom på respiratoriska virus.