Statistiken har presenterats av justitierådet Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Antalet vräkningar anses vara det lägsta på åtminstone två decennier, vilket till stor dels kopplas till den nya bostadslagen som antogs i maj förra året.

Nära 74 procent av alla vräkningar 2023 var relaterade till hyresavtal, vilket är den högsta andelen som hittills uppmätts. I absoluta tal utgjorde de 19.676 vräkningar som var kopplade till hyresavtal däremot den lägsta siffran under de elva år som CGPJ har samlat in dessa uppgifter.

Bland orsakerna till de minskade vräkningstakten anges ändringar i lagen om civilrättsligt förfarande, som lett till förseningar i processerna. Den nya bostadslagen har infört ytterligare krav för större fastighetsägare, som måste begära en rapport om sårbarhet hos de boende innan vräkningsprocessen inleds. Detta, tillsammans med en ökad andel fall som rör oskäliga hypoteksvillkor som hamnar i domstol, uppges spegla en juridisk tendens att i större utsträckning skydda de boende. Det skriver tidningen El País.