Madrids lågutsläppsområde (Zona de Bajas Emisiones) utökades officiellt vid årsskiftet, från att tidigare endast ha gällt kärnan innanför ringvägen M-30. Bestämmelserna begränsar tillgången och rörligheten för de mest förorenande fordonen. För att ge invånarna tid att anpassa sig har stadshuset infört en sex månaders övergångsperiod där kameror ännu inte utfärdar böter utanför M-30. Den perioden närmar sig nu sitt slut, och från och med den 1 juli kommer automatiserade böter att börja utfärdas även där.

De fordon som främst berörs av dessa nya restriktioner inkluderar de mest förorenande personbilarna som inte är registrerade i Madrid före den 1 januari 2022 eller som inte betalar den lokala fordonsskatten. För dessa fordon införs böter på 200 euro, men om dessa betalas inom 20 dagar från beskedet sänks beloppet till 100 euro. De fordon som anses vara mest förorenande och som inte uppfyller de nya miljökraven är dieselbilar registrerade före 2006 och bensinbilar från före år 2000.

För att hantera övervakningen av dessa nya restriktioner har Madrids kommun utökat antalet trafikkameror. Innanför M-30 har 257 kameror installerats och ytterligare 207 kameror har placerats i områden utanför ringvägen.