Utfallet upphäver tidigare domar som blockerat lanseringen av den generiska produkten och som sedan mars orsakat offentligvården en merkostnad på 23 miljoner euro. Med den nya tillgången till det generiska läkemedlet uppges sjukvården kunna spara cirka 380.000 euro per dag.

Det reducerade priset från 81,96 euro per förpackning till 45,08 euro möjliggör inte bara en stor besparing för vården, utan även en utökad användning bland patienter som behandlas för exempelvis djup ventrombos och lungemboli—sjukdomar som hittills inte täckts av subventionerade läkemedel. Omkring 45.000 patienter, enligt tidningen El País, gynnas och kommer att se en betydande minskning av sina månadskostnader till endast 4,20 euro.

Generiska läkemedel spelar en allt mer avgörande roll för att förbättra tillgängligheten och minska kostnaderna inom sjukvården. En ökad tillgång till billigare alternativ uppges inte bara bidraga till ekonomiska besparingar utan även bättre vård för patienter som behöver kontinuerlig medicinering.