Temat för dagen var nätverk för kvinnor och Sweorna liksom Handelskammarens kvinnliga medlemmar levde verkligen upp till programmet, genom göra många nya bekantskaper. Flera Sweor visade intresse för att gå med i Handelskammaren och tvärtom. Några är redan medlemmar i båda föreningarna, liksom SWEA Marbella som förening är med i Kammaren.

Dagen till ära hade SWEA Marbellas ordförande Rose-Marie Wiberg och Christa Alfredsson sammanställt en förteckning över kvinnoföreningar på Costa del Sol. De berättade också om SWEA:s utvecklade nätverk och betonade att det inte bara handlar om att göra kontakter i affärssyfte, utan lika mycket socialt.

Handelskammarens delegat i Andalusien Mats Björkman fick dispens till denna i övrigt exklusiva kvinnosammankomst och berättade i korta ordalag om fördelarna med att vara medlem. Kammarens kvinnliga medlemmar fick tillfälle att presentera sig själva för Sweorna och det delades ut många visitkort och foldrar på slutet.