Den statliga svenska utlandskanalen har brottats med dalande abonnentsiffror ända sedan 2008. De senaste åren gick verksamheten runt, men 2015 noterades ett underskott som ledningen för SVT World inte anser sig kunna vända.
– SVT:s sidoverksamhet får inte finansieras av licensmedel utan måste klara sig på rent kommersiella grunder, vilket nu alltså inte sker. Vi har jobbat intensivt för att få ekonomin att gå runt och abonnenterna att komma till oss, men den ökade konkurrensen har omöjliggjort detta, berättar planeringschefen på SVT Susanna Balsvik till Sydkusten.

Det finns flera orsaker till det dalande intresset från abonnenter i utlandet. I dagsläget finns en stor del av SVT:s program att tillgå gratis via SVT Play och konkurrensen från IPTV-leverantörer har också känts av.

SVT World förefaller ha blivit förlegat och kommer endast finnas kvar för abonnenter i Finland. Samtidigt läggs även Radio Sweden 1 och 2 ned.
– De abonnenter som betalat sitt abonnemang längre än till 30/4 2017 kommer att få sina pengar tillbaka, motsvarande det som är inbetalat för perioden efter 30/4, poängterar Susanna Balsvik.

Abonnenterna uppges redan ha blivit informerade. Vid eventuella frågor ombeds man kontakta ConNova TVX AB på telefon +46 141 20 39 10 eller e-post svtworld@connova.se.