Den rekordstora höjningen förra året till 900 euro följs upp av ytterligare en höjning 2020 på motsvarande 5,5 procent. Det bekräftas av jobbministern Yolanda Díaz (UP), efter hennes första möte med de ledande fackföreningarna och arbetsgivarföreningarna. Höjningen hade förankrats i förväg genom möten som hållits mellan ledaren för Unidas Podemos Pablo Iglesias och arbetsmarknadens parter.

Höjningen är en kompromiss, då Unidas Podemos från början ville höja minimilönen i år till tusen euro. Den nya regeringens mål är att minimilönen innan mandatperioden är över kommer upp i 60 procent av medellönen i landet, vilket i dagsläget skulle innebära 1 200 euro.