Redan nu märks tendenser till att spanjorerna, i alla fall under sin sommarsemester, börjar prioritera naturen framför staden, familjen framför stora folksamlingar och hus med större ytor framför små lägenheter. Även om pandemin förhoppningsvis inte är här för att stanna, så lär den lämna permanenta fotavtryck. Tvärtemot vad Huella Zero avser att göra med sina hus.

Företaget är nystartat, men både arkitekterna och byggarna har tio års erfarenhet av Kuusamo i Spanien. Enligt Nacho Orozco finns i dagsläget omkring ett 50-tal av de finska trähusen i Andalusien och intresset och förfrågningarna ökar.
– Vi tror att krisen leder till att folk i högre grad värdesätter att bo på landet, utanför stadskärnorna med sina folksamlingar och potentiella hälsorisker på grund av smittan. Vi tror också att den globala chocken ökar människors intresse av att ta hand om vår planet, av hållbar konstruktion och naturliga material.

Nacho fortsätter:
- Dessutom lider allt fler av allergier och många av dem hänger ihop med de material vi har i vår närhet, i våra bostäder. Ett hem ska bidra till en god hälsa.

Oavsett hur hälsosamt och miljövänligt det än är, är det dock inte självklart för en spanjor att köpa ett trähus. Enligt Nacho är ett trähus för många liktydigt med en liten stuga i skogen, något enkelt och billigt. Och trähusen från Kuusamo är inte en lågprisprodukt, utan ekologiska hus av hög kvalitet. Däremot blir de enligt Nacho billigare än traditionella hus i längden, tack vare att de är energieffektiva. Trots allt är 90 procent av kunderna spanjorer.
– Men det är personer som förstår sig på fördelarna med ekologiska material och energieffektivitet.

Till syvende och sist behöver husen inte heller ligga på landet utan passar lika bra på en tomt i tättbebyggt område. Exteriören behöver heller inte vara den av ett klassiskt trähus, utan kan anpassas till en modern design där strukturen fortfarande är av trä, men där känslan är mer kontemporär.

Hur hållbart är det egentligen att bygga hus av trä i Spanien, där virket måste importeras?
– Det bästa hade såklart varit om skogen låg här, säger Nacho. Men de skogar som finns i Galicien och Asturien ger inte virke med samma kvalitet.

Kuusamo använder sig av trä från hållbart skogsbruk i Finland, som tack var det kalla klimatet växer långsamt och därmed blir hårt och motståndskraftigt. Transporten lämnar visserligen ett koldioxidavtryck, men på det stora hela menar Nacho att fördelarna överväger och i slutänden kompenserar för detta. Alla material är ekologiska och Naturhabitat försöker minimera avtrycket så mycket som det bara går.

Hållbar arkitektur bygger dels på naturliga och återvunna material i den mån det är möjligt, dels på en arkitektonisk design som försöker dra nytta av tillgängliga naturresurser och minska den egna konsumtionen så mycket som möjligt.
– Det finns en enorm kulturell skillnad mellan traditionell spansk byggstil och den nordiska, säger Nacho. Spanska hus har traditionellt tjocka väggar, små fönster, vetter kanske mot norr och är ofta ganska mörka. Medan de nordiska har stora fönster för att släppa in mycket ljus och värme.

Han fortsätter:
– Vi utgår ifrån den finska designen men anpassar husen till spanska förhållanden. Det kan handla om att taket förlängs med en halvmeter för att skapa mer skugga sommartid eller minska storleken på fönsterna för att fastigheterna inte ska förvandlas till ett växthus.

För att få ett energieffektivt hus är det viktigt att arkitekten analyserar de bioklimatiska aspekterna på den utvalda tomten. Sedan anpassas bostaden till de förhållanden som råder, exempelvis hur solen faller, de dominerande vindarna samt vegetationen. De utnyttjas till husets fördel, för att minska energibehovet till att värma upp eller kyla ned bostaden.

Ventilationen blir ännu viktigare än vanligt i pandemitider och den här typen av hus har ett system där luften ständigt förnyas och byts ut. Dessutom passerar den flera filter, för att rena den använda luften och den luft som kommer utifrån. Värmen återanvänds för att spara energi. För uppvärmning och nedkylning rekommenderar Nacho luftvärme, så kallad aerotermisk energi, men Naturhabitat jobbar också med sol- och jordvärme.

Läs mer på http://www.huellazero.es