E-post till de anställda som sänds efter arbetsdagens slut, bryter mot rätten till digital frånkoppling. Det betraktas därmed som ett allvarligt brott mot arbetsrätten, något som sanktioneras med böter på mellan 626 och 6 250 euro. Det skriver tidningen El País. Det enda som skulle kunna undanta företaget från böter är enligt Ana Ercoreca på arbetsinspektionen, att företaget gör klart att meddelandet ska besvaras under arbetstid.

Den nya tolkningen av rätten till digital frånkoppling, som inkluderas i den nya dataskyddslagen från 2018, innebär en viktig varning till företagen. De flesta arbetsjurister har hittills tolkat lagen som att företagen inte har rätt att kräva att de anställda läser eller svarar på e-post efter arbetstid. Arbetsinspektionen fastslår dock att dessa meddelanden överhuvud taget inte får lov att skickas, såvida de inte innehåller en uttrycklig instruktion om att det inte krävs att de ska besvaras på ledig tid.