Agapi är ett svenskt båtföretag som 2010 lanserade ett helt nytt båtkoncept, baserat på kombinationen av hög prestanda, lightweight RIB och cabin. Hos Agapi skräddarsyr kunderna en prenumerationsplan som passar deras livsstil, behov och budget för både vardagligt båtliv och utflykter. De har tillgång till klubbar i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Riga, Kreta, Southampton, Mallorca och nu även Marbella.
– Vi har fått fantastisk respons med Agapi Club, då det skapar ett helt nytt sätt att tänka kring hur man har en båt”, säger Peder Asplund. Agapi Club är inte pooling, inte hyrning och inte heller vilken båt som helst. Det är det nya sättet att ha en båt som du känner som din utan att äga den.

Agapi har sedan starten 2006 haft en helhetssyn och ekologiskt hållbarhetsperspektiv på båtliv och båtutveckling.
– Marbella kändes som ett självklart val när vi såg till nya klubbar som vi ville öppna. Människorna, klimatet, kustlinjen och livsstilen ger oss goda förutsättningar. Det saknas naturliga alternativ för att få tillgång till båtar på Solkusten och båtdelning passar livsstilen perfekt här, då många pendlar mellan olika delar av världen och inte har tiden, men väl intresset, för båtliv i Marbella.

Mer information: https://agapiboating.com