Projektet är en expansion av de tre befintliga anläggningarna som Amazon har i Huesca, Villanueva de Gállego och El Burgo de Ebro. Enligt regionpresidenten Jorge Azcón (PP) kommer denna satsning att göra Aragonien till en av de viktigaste teknologiska knutpunkterna i Europa.

Amazon Web Services (AWS) tog 2022 i drift de tre datacenter som nu ska byggas ut. Den nya investeringsplanen innebär en sexfaldig ökning av det ursprungliga investeringsbeloppet.

Ministern för digital transformation och offentlig förvaltning, José Luis Escrivá, uppger att investeringen befäster Spaniens ställning som ett digitalt nav i södra Europa. Han betonar också att datacentralerna är hundra procent hållbara, i linje med Spaniens strategi för artificiell intelligens. AWS använder uteslutande förnybar energi för sina center i Aragonien och arbetar också med lokala projekt för att minska vattenförbrukningen och främja återanvändning av vatten.

Utöver direkta investeringar och jobbmöjligheter planerar AWS att fortsätta sina samarbeten med lokala skolor och andra samhällsinitiativ. Programmet Think Big Space syftar till att inspirera studenter i åldrarna 10-16 år till högre studier, genom att erbjuda utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik, skriver tidningen El País.