Enligt domen, som återges av tidningen La Opinión de Málaga, har IKEA brutit mot rätten till lika behandling och icke-diskriminering, liksom facklig frihet. Den aktuella händelsen började 2020 när den anställda, G.T., försökte organisera en facklig lista för valet på arbetsplatsen. Hon stötte på motstånd från företagsledningen och juridiska hinder, men efter flera överklaganden fick hon rätt och valet hölls i maj 2022. En månad efter valet blev hon bestraffad av anställaren för en incident där en kund försökte betala i flera delar för att undvika lagstadgade begränsningar för kontantbetalningar.

Domstolen finner att G.T. inte hade tillgång till kassasystemet och att anklagelserna mot henne var ogrundade. Disciplinåtgärden betraktades som en allvarlig överträdelse och innebar 180 dagars avstängning från arbete och lön. G.T. upplevde stor stress och var sjukskriven i fyra månader på grund av ångest under processen.

Trots att hon nu ska återanställas och få ersättning för utebliven lön, känner G.T. att företaget har skapat en avskräckande miljö för fackligt engagemang. Hon menar att den fackliga rädslan kvarstår bland kollegorna efter hennes erfarenheter.